013 5360050
 

Disclaimer

Van Besouw Metaal BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Van Besouw Metaal BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen of door u aan Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen middels een website van Van Besouw Metaal BV of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt Van Besouw Metaal BV aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Van Besouw Metaal BV via deze website. Van Besouw Metaal BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Van Besouw Metaal BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Van Besouw Metaal BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Besouw Metaal BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.