013 5360050
 

Privacy statement

Privacy beleid Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen

Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen of via persoonlijk contact met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen (bijvoorbeeld door het contact met ons opnemen of door het contact op diverse vakbeurzen)

Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen is de leverancier- en producent van onder andere Speeltoestellen, Straatmeubilair, diverse maat- en reparatiewerken. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rol in beslissingstraject, aangeschafte speeltoestellen en type nummers etc.) om u beter te informeren over onze producten en diensten.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of aangeeft interesse te hebben in onze producten via de contact pagina. En offline gebeurt dit via uw bezoek aan onze vakbeurzen, via de mail of een telefoongesprek. Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@vbm.nu. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en producten.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen, Jules Verneweg 19, 5015BE Tilburg.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan VBM-AVO heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis, diensten en producten.

Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt, of door contact op te nemen via info@vbm.nu.

Contact met klanten en relaties

Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen informeert haar klanten en relaties over straatmeubilair, de AVO Speeltoestellen en hun normen en de veiligheid die hierop van toepassing is.

Als u hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Van Besouw Metaal BV/ AVO Speeltoestellen, dan verwerken wij dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Cookie-statement

Van Besouw Metaal BV gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Beveiliging

Van Besouw Metaal BV heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Van Besouw Metaal BV gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid

Van Besouw Metaal BV houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op via info@vbm.nu.

 

Privacy beleid Van Besouw Metaal BV Versie: maart 2018.